-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

در حال اتصال، لطفا صبر کنید

بازیکنان
تاریخچه ضرایب
شرط های من
نام کاربری ضریب شرط سود بازی
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
بازیکنان
- / -
مبلغ شرط
- / -
شناسه ضریب کد هش
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

در این جلسه از بازی شرطی نبسته اید.

...
بهترین های هفته قبل
shahan29
جایزه
5,000,000
سود
464,439,744
behtarin
جایزه
4,000,000
سود
235,615,104
farideh58
جایزه
3,000,000
سود
159,400,946
تورنمنت هفتگی پرفکت
reward
مبلغ جایزه
تومان 3,763,988
زمان مانده
روز
5
bg
:
ساعت
16
bg
:
دقیقه
22
bg
رتبه نام کاربری سود کل جایزه
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
11 - - -
12 - - -
13 - - -
14 - - -
15 - - -
16 - - -
17 - - -
18 - - -
19 - - -
20 - - -

زمان بروزرسانی برترین ها از هر ده دقیقه یک بار میباشد.